لوله گاز خانگی

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/27 )
سایزضخامتاستانداردمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1 اینچ2.8تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم 1403/1/27 599,270
1 اینچ3تست گاز خانگیبنگاه تهرانکیلوگرم 1403/1/27 589,910
1/2 1 اینچ3.5تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم 1403/1/27 1,030,000
1/4 1 اینچ2.8تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم 1403/1/27 739,730
1/4 1 اینچ3تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم 1403/1/27 763,140
2 اینچ3تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم 1403/1/27 1,058,090
2 اینچ3.5تست گاز خانگیکارخانهکیلوگرم 1403/1/27 1,236,000
5 اینچ3تست گاز خانگیبنگاه تهرانشاخه 1403/1/27 3,263,260
5 اینچ4تست گاز خانگیبنگاه تهرانشاخه 1403/1/27 4,359,130
6 اینچ3تست گاز خانگیبنگاه تهرانشاخه 1403/1/27 3,932,950
6 اینچ4تست گاز خانگیبنگاه تهرانشاخه 1403/1/27 5,235,820
خروجی اکسل
چاپ

میلگرد میانه

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/27 )
سایزبرنداستانداردمحل تحویلواحدقیمت (تومان)نوسانات
10میانهA3کارخانهکیلوگرم 25,680 -1.1%
12میانهA3کارخانهکیلوگرم 25,680 -1.1%
14میانهA3کارخانهکیلوگرم 25,180 -1.1%
16میانهA3کارخانهکیلوگرم 25,180 -1.1%
18میانهA3کارخانهکیلوگرم 25,360 -1.1%
20میانهA3کارخانهکیلوگرم 25,180 -1.1%
22میانهA3کارخانهکیلوگرم 25,270 -1.1%
25میانهA3کارخانهکیلوگرم 25,270 -1.1%
28میانهA3کارخانهکیلوگرم 25,180 -1.1%
32میانهA3کارخانهکیلوگرم 25,180 -1.1%
خروجی اکسل
چاپ

پروفیل Z ضخامت 3 میل

| قیمت روز : امروز ( 1403/1/27 )
ارتفاعضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)نوسانات
Z*163طول سفارشیکیلوگرماصفهان 1403/1/27 42,270 + 1.1%
Z*183طول سفارشیکیلوگرماصفهان 1403/1/27 42,270 + 1.1%
Z*203طول سفارشیکیلوگرماصفهان 1403/1/27 42,450 + 1.1%
Z*223طول سفارشیکیلوگرماصفهان 1403/1/27 42,450 + 1.1%
خروجی اکسل
چاپ