میلگرد میانه

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزبرنداستانداردواحدقیمت (تومان)
10میانهA3کیلوگرم 20,410
12میانهA3کیلوگرم 20,410
14میانهA3کیلوگرم 20,000
16میانهA3کیلوگرم 20,000
18میانهA3کیلوگرم 20,000
20میانهA3کیلوگرم 20,000
22میانهA3کیلوگرم 20,000
25میانهA3کیلوگرم 20,000
28میانهA3کیلوگرم 20,000
32میانهA3کیلوگرم 20,000
خروجی اکسل
چاپ

هیچ محصولی یافت نشد.