میلگرد اهواز

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
نام کالاواحدقیمت (تومان)
میلگرد آجدار کوثر اهواز 12 A3 شاخه 12 متری کارخانهکیلوگرم 20,920
میلگرد آجدار کوثر اهواز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانهکیلوگرم 19,730
میلگرد آجدار کوثر اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانهکیلوگرم 19,730
میلگرد آجدار کوثر اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانهکیلوگرم 19,730
میلگرد آجدار کوثر اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکیلوگرم 19,730
میلگرد آجدار کوثر اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانهکیلوگرم 19,730
میلگرد آجدار کوثر اهواز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانهکیلوگرم 19,730
میلگرد آجدار کوثر اهواز 28 A3 شاخه 12 متری کارخانهکیلوگرم 19,730
میلگرد آجدار کوثر اهواز 32 A3 شاخه 12 متری کارخانهکیلوگرم 19,730
خروجی اکسل
چاپ

هیچ محصولی یافت نشد.