نبشی شکفته

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
30*3036 متریکیلوگرم 23,730
30*3036 متریکیلوگرم 21,700
40*4046 متریکیلوگرم 23,730
40*4046 متریکیلوگرم 21,470
50*5056 متریکیلوگرم 23,730
50*5056 متریکیلوگرم 21,470
60*6066 متریکیلوگرم 23,730
60*6066 متریکیلوگرم 22,620
80*8086 متریکیلوگرم 24,280
80*80812 متریکیلوگرم 21,840
80*8086 متریکیلوگرم 21,380
100*100106 متریکیلوگرم 25,860
100*1001012 متریکیلوگرم 22,070
100*100106 متریکیلوگرم 21,420
خروجی اکسل
چاپ

نبشی ناب تبریز

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
40*4046 متریکیلوگرم 20,640
50*5046 متریکیلوگرم 20,640
50*5056 متریکیلوگرم 20,640
60*6056 متریکیلوگرم 20,640
70*7076 متریکیلوگرم 20,640
80*8086 متریکیلوگرم 20,640
خروجی اکسل
چاپ

نبشی آریان فولاد

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
70*7076 متریکیلوگرم 20,830
40*4036 متریکیلوگرم 21,330
40*4046 متریکیلوگرم 23,390
40*4046 متریکیلوگرم 20,830
50*5046 متریکیلوگرم 20,830
50*5056 متریکیلوگرم 23,360
50*5056 متریکیلوگرم 20,830
60*6066 متریکیلوگرم 23,320
60*6066 متریکیلوگرم 20,830
80*8086 متریکیلوگرم 23,360
80*8086 متریکیلوگرم 20,830
100*100106 متریکیلوگرم 23,730
100*100106 متریکیلوگرم 20,960
120*120126 متریکیلوگرم 23,730
120*120126 متریکیلوگرم 20,960
150*1501512 متریکیلوگرم 36,330
خروجی اکسل
چاپ

نبشی ظهوریان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
30*3036 متریکیلوگرم 23,450
30*3036 متریکیلوگرم 21,510
40*4046 متریکیلوگرم 23,450
40*4046 متریکیلوگرم 21,290
50*5056 متریکیلوگرم 23,450
50*5056 متریکیلوگرم 21,290
60*6066 متریکیلوگرم 23,450
60*6066 متریکیلوگرم 21,510
80*8086 متریکیلوگرم 23,450
80*8086 متریکیلوگرم 21,190
100*100106 متریکیلوگرم 21,240
خروجی اکسل
چاپ

نبشی صنایع فولاد کوهپایه

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
30*3036 متریکیلوگرم 22,110
40*4036 متریکیلوگرم 21,840
40*4046 متریکیلوگرم 21,330
خروجی اکسل
چاپ

نبشی آونگان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
100*100106 متریکیلوگرم 21,330
80 *8086 متریکیلوگرم 21,190
60*6066 متریکیلوگرم 22,750
120*120126 متریکیلوگرم 21,330
خروجی اکسل
چاپ

نبشی منظومه

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
40*4046 متریکیلوگرم 22,940
50*5056 متریکیلوگرم 22,940
50*5056 متریکیلوگرم 21,470
60*6066 متریکیلوگرم 22,940
60*6066 متریکیلوگرم 21,470
80*8086 متریکیلوگرم 21,470
خروجی اکسل
چاپ

نبشی فولاد سپهر ایرانیان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
120*120126 متریکیلوگرم 22,430
100*100106 متریکیلوگرم 22,430
80*8086 متریکیلوگرم 22,110
60*6066 متریکیلوگرم 22,110
60*6056 متریکیلوگرم 22,110
50*5056 متریکیلوگرم 22,110
50*5036 متریکیلوگرم 22,110
40*4046 متریکیلوگرم 22,110
30*3026 متریکیلوگرم 22,480
40*402.56 متریکیلوگرم 21,650
40*4036 متریکیلوگرم 21,650
خروجی اکسل
چاپ

نبشی زنجان

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
60*6056 متریکیلوگرم 22,110
60*6066 متریکیلوگرم 22,110
50*5046 متریکیلوگرم 22,110
50*5056 متریکیلوگرم 22,110
40*4046 متریکیلوگرم 23,120
50*5056 متریکیلوگرم 23,170
50*5056 متریکیلوگرم 22,110
60*6056 متریکیلوگرم 22,110
60*6066 متریکیلوگرم 23,170
60*6066 متریکیلوگرم 22,110
خروجی اکسل
چاپ

نبشی فولاد جاوید بناب

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
60*6036 متریکیلوگرم 22,480
60*6046 متریکیلوگرم 21,560
60*6056 متریکیلوگرم 20,830
50*5056 متریکیلوگرم 20,830
40*4046 متریکیلوگرم 20,830
40*4036 متریکیلوگرم 20,830
50*5046 متریکیلوگرم 20,830
خروجی اکسل
چاپ

نبشی ماهان ذوب

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
50*5046 متریکیلوگرم 22,660
خروجی اکسل
چاپ

نبشی نستا

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
40*4036 متریکیلوگرم 23,670
خروجی اکسل
چاپ

نبشی ابهر

| قیمت روز : امروز ( 1402/9/7 )
سایزضخامتحالتواحدقیمت (تومان)
40*4046 متریکیلوگرم 22,750
40*4046 متریکیلوگرم 23,230
خروجی اکسل
چاپ

هیچ محصولی یافت نشد.

قیمت نبشی

نبشی یکی از پروفیل های پرکاربرد در ساختمان سازی و بسیاری از پروژه های صنعتی میباشد که سطح مقطع آن به صورت عمود روی یکدیگر قرار میگیرد و از مهم ترین مصالح ساختمانی به شمار میرود. این محصول میتواند به صورت تکی و یا مرکب در پروژه های مختلف از جمله پروژه های عمرانی، صنعتی و یا ساختمان سازی به کار برده شود.چنانچه مشتری این محصول هستید، پیشنهاد می کنیم جهت دریافت جزئیات و قیمت نبشی با بخش فروش مجموعه توان کاوش شکیبا در تماس باشید.

قیمت روز نبشی

نوع دیگری از نبشی ها با نام نبشی های لقمه شناخته میشوند که بیشتر در صنایع آسانسور سازی کاربرد دارند. نحوه تولید نبشی ها به دو صورت پرسی و فابریک است که از نظر قیمت با یکدیگر متفاوت است. برای کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص قیمت روز نبشی و نحوه خرید مستقیم میتوانید باهمکاران ما در آهن ملت از طریق شماره تماس 02167103 در ارتباط باشید تا شما را در مشاوره و خرید این محصول یاری نمایند.

نبشی ها از نظرجنس، نحوه تولید و شکل ظاهری به گروه های مختلفی تقسیم میشوند که در ذیل به تفصیل هریک از آن ها خواهیم پرداخت.

انواع نبشی از نظر شکل ظاهری

در این گروه نبشی ها به سه دسته بال مساوی، بای نامساوی و نبشی اسپیرال تقسیم میشوند. هریک از این نبشی ها دارای خصوصیات و کاربرد‌های متفاوتی است. لازم به ذکر است که شکل ظاهری در تعیین قیمت نبشی نقش بسیار مهمی ایفا می کند.

نبشی بال مساوی

این نبشی با حرف L نمایش داده میشود و همان طور که از نامش پیداست دو بال قایم آن ها به صورت یکسان قرار میگیرد. برای مثال نبشی L100  به معنی پروفیل هایی است که بال آن ها به صورت مساوی و به اندازه 100 میلی متر است.

نبشی بال نامساوی

در مواردی که نمیتوان از نبشی بال مساوی استفاده کرد و استفاده از این محصول با محدودیت رو به رو است میتوان نبشی بال نامساوی را مورد استفاده قرار داد. در واقع پروفیل هایی که بال قایم آن ها با اندازه های نامسای تولید میشود نبشی بال نامساوی میگویند. برای مثال نبشی های با اندازه L100*200  به معنی این است که اندازه یکی از بال ها 100 میلی متر و بال دیگر 200 میلی متر میباشد. اندازه این گونه نبشی ها در ساختمان سازی در کنار حرف L  قرار میگیرد.

نبشی اسپیرال

این نوع نبشی ها در نورد گرم به تولید میرسند و در بازار با نام نورد گرم بال مساوی معروف است. نبشی اسپیرال در سایز‌های 20*20*20 و 50*50*50 به تولید میرسد و در واقع یک نوع نبشی بال مساوی سبک محسوب میشود. معمولا این نوع نبشی ها به دلیل کارایی بالا و انعطاف پذیری مناسب عمر طولانی تری نیز دارند

انواع نبشی از نظر شیوه تولید

نبشی ها از نظر نحوه تولید به دو گروه فابریک و پرسی تقسیم میشوند که در موارد زیر به صورت جداگانه به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.

نبشی فابریک

نبشی های فابریک در فرایند نورد گرم به تولید میرسند و خواص مکانیکی متفاوتی با نبشی پرسی دارند. در تولید نبشی های فابریک قبل از تولید محصول و بعد از ذوب شدن آهن این پروفیل گداخته میشود و به صورت فابریک به تولید میرسد. شما می توانید جهت دریافت قیمت نبشی فابریک با شماره 02167103 در تماس باشید.

نبشی پرسی

این نوع نبشی به دلیل ورق ارزان قیمت و میزان مقاومت کمتری دارد. لازم به ذکر است که در تولید نبشی پرسی از ورق سیاه استفاده میشود. همان طور که در تولید ناودانی پرسی با عبور دادن ورق فولادی با طول مقطع مشخص شکل دهی آن انجام میشود در نبشی پرسی نیز از این فرایند استفاده میشود. نبشی پرسی در فرایند شکل دهی سرد به تثبیت میرسد و از جنس فولاد ساختمانی St37  میباشد.

انواع نبشی از نظر جنس

همان طور که اشاره شد نبشی ها از نظر جنس و کیفیت با یکدیگر متفاوت هستند و نوع مواد اولیه به کار رفته در آن ها متفاوت است. در ذیل به تفصیل انواع نبشی با جنس های به کار‌رفته در آن خواهیم پرداخت.

نبشی با جنس آلومینیوم

این نوع نبشی دارای سه کیفیت از جمله نبشی آلومینومی خام ، نبشی آلومینیومی رنگ شده و نبشی آلومینیومی آندودایز میباشد و به بازار عرضه میشود. نحوه تولید نبشی آلومینیوم استفاده از قالب و به صورت اکستروژن میباشد.

مزیت های نبشی آلومینیومی

  • سبک وزن بودن
  • مقاوم در برابر زنگ زدن و فرسوده شدن
  • قابلیت سوراخ کاری
  • قابلیت جوشکاری

در نتیجه این دسته از نبشی ها را به دلیل مزیت های آن میتوان در سطح گسترده از ساخت و سازها مورد استفاده قرار داد.

نبشی با جنس گالوانیزه

مواد به کار‌فته در این نوع نبشی، آهن و فلز روی میباشد. آهن به کار رفته در نبشی گالوانیزه به صورت کاتد و فلز روی در آن به صورت آند عمل میکند. این فلزات به صورت لایه پیلی الکتروشیمیایی تشکیل میشود. با توجه به این که روی از آهن فعال تر است، پتانسیل اکسید شدن آن نیز بالاتر است و تحت تاثیر فرایند اکسیداسیون قرار میگیرد. موارد استفاده از این نوع نبشی معمولا در مکان های مرطوب و جاهایی است که احتمال ایجاد زنگ زدن و خوردگی آهن وجود دارد.

نبشی استیل

این نبشی به دو روش فابریک و پرسی تولید میشود و مواد به کار رفته در آن از جنس شمش استیل میباشد. نبشی استیل به شکل V و L  قابل تولید هستند به این صورت که در روش پرسی ورق، توسط دستگاه رول فرمینگ و عملیات برش کاری روی آن خم میشود به شکل اشکال ذکر شده تولید میشود. در روش فابریک نیز در فرایند نورد گرم و سرد استیل گداخته شده را به حالت نبشی در می آورند. معمولا از نبشی استیل در مکان های باز و جاهایی که امکان زنگ زدن آهن و خوردگی وجود دارد استفاده میشود.

نبشی کاربردهای بسیار زیادی دارد که در موارد زیر به آن ها اشاره شده است.

نبشی کرنبید

یکی از اجزای مهم به کاررفته در کناف ساختمان، نبشی کرنربید است. این نبشی کاربرد های دیگری از جمله سقف کاذب، ستون و دیوار را داراست. نبشی کرنربید از نظر جنس و شکل ظاهری به دسته بندی های متفاوتی تقسیم میشود که به لحاظ جنس میتوان به جنس گالوانیزه، پلیمر و کاغذی اشاره کرد. از نظر شکل ظاهری نیز به اشکال مختلفی از جمله C  شکل،  U  شکل، L25  و .. دسته بندی میشود.

کاربرد نبشی

1ـ یکی از کاربردهای مهم نبشی میتوان به استفاده از آن در ساختمان سازی برای مهار دیوار های سفالی و استحکام ساختمان اشاره کرد.

2ـ از دیگر کاربردهای نبشی استفاده از آن در چارچوب های درب و پنجره و ساختن قفسه آهنی میباشد.

3ـ برای پروژه های عمرانی و ساخت خرپاها و صنایع فلزی نبشی ها از مصالح به کار رفته بسیار مهم محسوب میشوند.

4- در صنایع پتروشیمی، خط لوله های نیروگاه ها و پوشش مناسب برای کابل های برق استفاده از نبشی ها گزینه مناسبی محسوب میشود.

توجه داشته باشید که استفاده نبشی ها بسیار گسترده است و محدود به موارد گفته شده نمیباشد.

قیمت انواع نبشی

با توجه به این که نبشی کاربردهای متفاوتی در پروژه های مختلف دارد لذا قیمت این محصول نیز با توجه به جنس به کار‌رفته در آن، وزن، روش تولید، کیفیت موارد به کار رفته در این محصول و هم چنین ابعاد و متغیر های دیگر تعیین میشود. از آن جایی که نوع متریال به کاررفته در این محصول و کیفیت نهایی آن امری مهم تلقی میشود در نتیجه بهتر است این محصول را از تولید کننده های معتبر تهیه نمایید. شما برای کسب اطلاع از قیمت نبشی میتوانید از طریق برقراری تماس با شماره تلفن 02167103  تماس حاصل نمایید و در صورت نیاز بعد از مشاوره با کارشناسان اقدام به خرید محصول مورد نظر در حجم دلخواه نمایید. علاوه بر این شما با اقدام برای خرید نبشی از شرکت آهن ملت میتوانید این محصول را به قیمت درب کارخانه تهیه نمایید.

کارخانه های تولید نبشی

در دهه های اخیر تولید صنایع فولاد پیشرفت چشمگیری داشته و بسیاری از کارخانه های تولید کننده آهن و فولاد فعالیت زیادی در این زمینه دارند که در موارد زیر به آن ها اشاره شده است

  • کارخانه فولاد کوهپایه
  • شرکت آریان فولاد
  • شرکت فولاد اصفهان
  • گروه صنعتی شکفته
قیمت نبشی فابریک و پرسی تولید کارخانه های مختلف